KATRINA HALILI, ANNA LEAH JAVIER & RENEE SUMMER : SABLAY KA NA, PASAWAY KA PA 2005 (NUDITY REVIEW)  0
KATRINA HALILI, ANNA LEAH JAVIER & RENEE SUMMER : SABLAY KA NA, PASAWAY KA PA 2005 (NUDITY REVIEW)  1
KATRINA HALILI, ANNA LEAH JAVIER & RENEE SUMMER : SABLAY KA NA, PASAWAY KA PA 2005 (NUDITY REVIEW)  2
KATRINA HALILI, ANNA LEAH JAVIER & RENEE SUMMER : SABLAY KA NA, PASAWAY KA PA 2005 (NUDITY REVIEW)  3
KATRINA HALILI, ANNA LEAH JAVIER & RENEE SUMMER : SABLAY KA NA, PASAWAY KA PA 2005 (NUDITY REVIEW)  4

NUDITY REVIEW: Sablay Ka Na, Pasaway Ka Pa 2005
featuring: Anna Leah Javier + Ethel Booba, Katrina Halili and Renee Summer


Sorry. No Available Synopsis/Storyline/Plot.


NUDITY HIGHLIGHTS:

Anna Leah Javier + Ethel Booba + Katrina Halili
Sexy: Bikini | Cleavage

Katrina Halili
Sexy: Bikini | Skimpy Top(s) | Cleavage

Renee Summer
Sexy: Bikini | Cleavage


NUDITY RATING: 4.6/10 Stars
Added scenes. Now completed.